Prihlásenie

Kľúčové personálne zmeny v európskej divízií paliet spoločnosti CHEP

Kľúčové personálne zmeny v európskej divízií paliet spoločnosti CHEP
Spoločnosť CHEP, ktorá patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov paletového poolingu na svete, nedávno vymenovala na kľúčové pozície v rámci svojej európskej divízie paliet dvoch nových pracovníkov.  

Jorge Montano bol vymenovaný za viceprezidenta pre kľúčových európskych zákazníkov v divízii paliet spoločnosti CHEP v Európe. Jorge na túto pozíciu prechádza zo svojej predchádzajúcej funkcie, ktorú zastával v spoločnosti CHEP v Latinskej Amerike, kde od roku 2009 pôsobil ako generálny riaditeľ pre Mexiko a Strednú Ameriku. Pán Montano nahrádza Jochena Behra, ktorý nedávno prijal pozíciu generálneho riaditeľa divízie paliet spoločnosti CHEP pre oblasť strednej a východnej Európy. 

 

Jorge nastúpil do spoločnosti CHEP v roku 2003 ako finančný riaditeľ pre krajiny Latinskej Ameriky. Medzi jeho vtedajšie povinnosti patrilo zabezpečovanie finančných a účtovných činností pre Mexiko, Brazíliu, Argentínu, Uruguaj a Čile. Jorge mal v čase nástupu do spoločnosti CHEP za sebou desaťročnú kariéru v spoločnosti UPS, kde naposledy zastával funkciu finančného riaditeľa pre divízie UPS a UPSCO Mexiko. Svoju novú funkciu bude Jorge vykonávať z Madridu, preto sa spolu s rodinou chystá na sťahovanie do Európy.

 

Rob Spencer bol vymenovaný za hlavného riaditeľa oddelenia stratégie a marketingu divízie paliet spoločnosti CHEP v Európe. Rob bude mať v rámci tejto funkcie na starosti prípravu stratégií na úrovni regiónu a krajiny a bude riadiť iniciatívy, ktorých cieľom je ešte viac odlíšiť a prehĺbiť ponuku služieb spoločnosti CHEP. Zároveň bude zodpovedať za koordináciu marketingových aktivít v celom regióne.

 

Rob do spoločnosti CHEP nastúpil v Austrálii v roku 2000. So sebou si prináša bohaté skúsenosti z oblasti stratégie a marketingu, ktoré nazbieral počas pôsobenia v podnikateľskej sfére v Austrálii. Rob sa v novembri 2010 presťahoval do Spojeného kráľovstva, kde riadil program globálnej inovácie spoločnosti Brambles. Svoju funkciu bude vykonávať v meste Weybridge v Spojenom kráľovstve.

 

Jorge a Rob sa budú počas výkonu svojich funkcií zodpovedať Jamesovi McCarthymu, prezidentovi európskej divízie paliet spoločnosti CHEP. Pán McCarthy v súvislosti s týmito personálnymi zmenami vyhlásil: „Jorge a Rob majú veľmi silné prevádzkové zázemie, ako aj nezanedbateľné odborné znalosti o logistických postupoch a dodávateľskom reťazci. Spoločnosť CHEP prechádza vzrušujúcim obdobím, a to isté možno povedať aj o našich zákazníkoch v tomto regióne. Z plných síl sa usilujeme zlepšovať ich prevádzkovú efektivitu a znižovať ich náklady v rámci dodávateľského reťazca. Zároveň ponúkame pridanú hodnotu v oblasti životného prostredia v podobe opätovne použiteľného systému spoločnosti CHEP.“

 

O spoločnosti CHEP

Spoločnosť CHEP je globálnym lídrom v oblasti riadených, vratných a opakovane použiteľných obalových riešení, poskytujúcim služby mnohým najväčším svetových spoločnostiam v odvetviach ako sú spotrebný tovar, čerstvé výrobky, nápoje a automobilový priemysel. Služby spoločnosti CHEP sú ekologicky udržateľné a zvyšujú efektívnosť pre zákazníkov pri súčasnom znížení prevádzkových rizík a škôd na výrobkoch. Vyše 7 500 zamestnancov a 300 miliónov paliet a kontajnerov spoločnosti CHEP ponúka špičkové pokrytie a výnimočnú hodnotu a zabezpečuje služby pre viac ako 500 000 bodov kontaktu so zákazníkmi vo vyše 50 krajinách. Do portfólia našich zákazníkov patria globálne spoločnosti a značky ako Procter & Gamble, Sysco, Kellogg's, Kraft, Nestlé, Ford a GM.  Spoločnosť CHEP je súčasťou spoločnosti Brambles Limited. Pre ďalšie informácie navštívte stránky www.chep.com

 

Ďalšie informácie vám poskytne:

Víctor Collado

Vedúci pracovník oddelenia pre styk s verejnosťou, CHEP EMEA

+34.91.557.9402

victor.collado@chep.com

 

 

Nehlasované
Kľúčové personálne zmeny v európskej divízií paliet spoločnosti CHEP