Prihlásenie

Mobilné platby v strednej a východnej Európe

Mobilné platby v strednej a východnej Európe

Bratislava, 2. júla 2009 - Kto potrebuje peňaženku? Mobilné platby pripravené na expanziu do strednej a východnej Európy.

Stredná a východná Európa s dobre vyvinutým bankovým sektorom a  vysokou mierou prieniku mobilných telefónov je pripravená na širšiu aplikáciu technológie mobilných platieb, uvádza štúdia spoločnosti KPMG.

Najnovší prieskum spoločnosti KPMG "Mobilné platby v strednej a východnej Európe" mapuje využitie technológií mobilných platieb v regióne – čo funguje a čo nie – a tiež sa venuje regulácii v tejto oblasti. Prieskum zistil, že hoci zavedenie mobilných platieb v niektorých krajinách zaznamenalo určité úspechy, ich širšiemu prijatiu bránia faktory ako nedostatok štandardizácie a nedostatok kooperácie medzi operátormi mobilných sietí, bankami a predajcami.

Ako uvádza prieskum, stav na Slovensku sa v ničom principiálne neodlišuje od zvyšku regiónu. Kým možnosť vykonávať bankové transakcie prostredníctvom mobilného telefónu v podobe SMS banking riešení a prístupu k aplikáciám internetového bankovníctva cez prehliadač v mobile je už roky dostupná a využívaná, priame platby za služby a tovary realizované z mobilu sú skôr zriedkavé. Viaceré projekty boli realizované, avšak z pohľadu životnosti a zaznamenaného úspechu je ich možné skôr hodnotiť ako pilotné pokusy mapujúce stav trhu a tendencie spotrebiteľov. Medzi najnovšie, významnejšie medializované projekty v tejto oblasti na Slovensku napríklad patrí možnosť získať lístok na MHD v Bratislave prostredníctvom SMS.

Tento stav kontrastuje s rôznymi ekonomikami v Ázii, kde sú mobilné platby veľmi rozšírené a v podstate závisia od rozvoja danej krajiny, vysvetľuje Jerzy Kalinowski, vedúci oddelenia KPMG pre informácie, komunikáciu a zábavu v strednej a východnej Európe. „V rozvojových ekonomikách Ázie sú systémy mobilných platieb náhradou slabých bankových systémov, zatiaľ čo v rozvinutých ázijských ekonomikách môžu byť m-platby využívané na poskytnutie služieb s pridanou hodnotou.“

Kalinowski uvádza, že napriek vysokému rozvoju bánk a telekomunikácií v strednej a východnej Európe tu trhy vykazujú určité spoločné vlastnosti s niektorými rozvojovými trhmi ďalej na východe.

„Penetrácia mobilných telefónov v našom regióne je vysoká, trh nasýtený a tak mobilní operátori hľadajú nové spôsoby zvýšenia svojich tržieb,“ tvrdí Kalinowski. „Ako súčasť digitálnej konvergencie je pravdepodobné, že operátori budú poskytovať svojim zákazníkom doplnkový mediálny obsah.“

Pavol Adamec, director oddelenia služieb pre riadenie rizík poradenskej spoločnosti KPMG Slovensko hovorí: „Doterajší stav na Slovensku naznačuje, že oblastí, v ktorých môžu operátori profitovať z doplnkového mediálneho obsahu, je podstatne viac v iných typoch obsahu ako v mobilných platbách.“

Aby m-platby vynášali, bude podľa Kalinowskeho trh v strednej a východnej Európe potrebovať veľkého hráča, ktorý bude schopný v súvislosti s m–platbami poskytovať mnohé služby a dokáže tak pritiahnuť rozhodujúci počet spotrebiteľov, ktorí k nim budú mať prístup.

„Širšie prijatie m–platieb bude prínosom pre spoločnosti, ktoré poskytujú kreditné karty, pre výrobcov mobilných telefónov ako aj operátorov. Predajcovia si však najskôr budú musieť uvedomiť, ako môžu z takýchto platieb profitovať, zatiaľ čo poskytovateľov služieb a užívateľov bude zaujímať, ako môžu s využitím tejto technológie platieb ušetriť čas a peniaze,“ uvádza Kalinowski.

Pavol Adamec dodáva: „Práve identifikovanie oblastí, v ktorých platba cez mobilný telefón bude pre spotrebiteľa predstavovať významnú pridanú hodnotu, môže byť cestou, ako posunúť mobilné platby z oblasti alternatívneho spôsobu výkonu prevodu finančnej čiastky ako komoditnej služby do oblasti marketingového hitu.“

Hoci by sa malý objem takto realizovaných transakcií mohol považovať za slabinu v šírení m-platieb, ostáva Kalinowski ohľadne ich výhľadov optimistický.

„Nebol by som prekvapený, keby v regióne mobil nahradil peňaženku ako prostriedok platby za všetky naše menšie výdavky .“

Nehlasované